کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در بررسی دوباره طرح «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور»، سقط جنین و وازکتومی را مشمول جریمه مالی دانست.

عبدالرحمان رستمیان، نایب رئیس این کمیسیون گفت که به پیشنهاد اعضای کمیسیون سقط جنین و عقیم‌سازی مانند وازکتومی و توبکتومی و تبلیغات در این زمینه، ممنوع بوده و برای آن مجازاتی مانند جریمه مالی در نظر گرفته شود.

این طرح هفته گذشته در حالی در مجلس مطرح شد که در آن عقیم‌سازی جرم شناخته شده و برای متخلف تا ۵ سال زندان در نظر گرفته شده بود. نمایندگان مجلس به کلیات طرح رای مثبت دادند اما در یک رای‌گیری دیگر آن را به برای بررسی بیشتر به کمیسیون بهداشت برگرداندند.