شهروندان رم قبل از اجلاس تغییرات اقلیمی پاریس در اقدامی نمادین بادکنکی به شکل کره زمین را هوا کردند. 

صدها هزار نفر در سراسر جهان روز یکشنبه در راه پیمایی هایی خواستار اعمال سیاست های جهانی برای کنترل تغییرات آب و هوایی شدند.

قرار است روز دوشنبه سران کشورهای جهان در نشست تغییرات و آب و هوایی سازمان ملل متحد در پاریس گرد بیایند.

فعالان در فرانسه، استرالیا، آلمان، بریتانیا، برزیل و آمریکا​ تظاهرات کردند.

اعتراضات در پاریس در شرایطی صورت گرفت که فرانسه پس از حملات تروریستی اخیر داعش در این کشور، تدابیر امنیتی را تشدید کرده است.