جمعه شب پاریس لحظات پر بحرانی را از سر گذراند.

دست کم شش حمله روی داد که بیش از یکصد نفر کشته برجای گذاشت. تعداد زخمی ها به عدد سیصد رسید که حال هشتاد نفر آنها وخیم گزارش شده است.

یکی از کسانی که در محل این حملات حضور داشت و شاهد عینی بود، عباس بختیاری، مدیر فرهنگسرای پویا در پاریس است.

محل کار او در نزدیکی دو حمله تروریستی بود.

آقای بختیاری که شاهد عینی این حملات بود، به صدای آمریکا توضیح می دهد که چطور بعد از وقوع حملات، با دیگران به آسیب دیدگان کمک کرد.