مقامهای پاکستان در منطقه شمال غربی این کشور می گویند انفجار یک بمب در یک بازار شلوغ دست کم ۹ قربانی گرفته است. دست کم ۲۰ نفر نیز مجروح شده اند.

انفجار در سالار زی - در منطقه قبیله نشین باجور - در نزدیکی مرز افغانستان روی داد.

هیچ گروهی تا کنون مسئولیت حمله را نپذیرفته است ولی طالبان پاکستانی سابقه انجام حملاتی در این منطقه دارند.