در منطقه ناآرام قبیله ای شمال غربی پاکستان در امتداد مرز افغانستان، یک بمب انداز انتحاری روز جمعه خودرو پر از مواد منفجره را به یک کاروان نظامی کوبید و دست کم ۲ سرباز را کشت.

گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از مقامات امنیتی حاکی است در این حمله که در شهر وانا، در وزیرستان جنوبی، قرارگاه طالبان، روی داد ۲ سرباز نیز مجروح شدند.

پاکستان می گوید بیش از ۴۰ هزار تن درحملات شبه نظامیان طالبان و القاعده در پاکستان کشته شده اند.