انفجار یک  بمب در شمال پاکستان ۸ کشته و ۶۰ زخمی برجای گذاشته است.
این انفجار در  حوزۀ دینی  تبلیغ جماعت در پیشاور، و در حالی رخ داد که مسلمانان مشغول برگزاری نماز بودند.

هنوز هیچ گروهی مسؤلیت این حمله را برعهده نگرفته است ، اما شبه نظامیان منطقه غالباً مکانهای مذهبی را هدف بمبگذاری های خود قرار می دهند، تا میزان تلفات بالا باشد.