مقام های  پاکستان  در برنامه سراسری خود  موسوم به نابودی مواد مخدر، مقدار قابل توجهی مواد مخدر و مشروبات الکلی را سوزاندند. 

این مقام ها اعلام کردند، حدود ۱۳۵ هزار کیلوگرم مواد مخدر ، شامل ، حشیش ، تریاک و هروئین و همچنین تعداد قابل توجهی  بطری های مشروبات الکلی را در اسلام آباد ، پیشاور و دیگر شهر های اصلی در آن کشور نابود کرده است.

پاکستان یکی از مسیرهای اصلی قاچاق مواد مخدر از افغانستان به دیگر نقاط جهان است و در عین حال ، جامعه پاکستان  با مشکل اعتیاد دست و پنجه نرم می کند.

بر پایه برآورد سازمان ملل متحد ، پاکستان حدود ۵ میلیون معتاد به مواد مخدر دارد.