در حمله مهاجمان ناشناس به یک سینما در پیشاور پاکستان دست کم ۳ نفر کشته شدند.

به گفته پلیس در انفجار ناشی از پرتاب نارنجک به سالن سینما ۳۰ نفر هم زخمی شدند. گروه های امداد بلافاصله به محل حادثه اعزام و آسیب دیدگان به یکی از بیمارستان های شهر منتقل شدند. پیشاور مرکز ایالت خیبر هم مرز با افغانستان در شمال شرق پاکستان است.