Map of Pakistan
Map of Pakistan

 پلیس پاکستان می گوید روز سه شنبه بر اثر انفجار بمبی در نزدیکی یک اتوبوس حامل زائران شیعه در شهر کویته، مرکز استان بلوچستان،  دست کم ۲۲ تن کشته شدند.

به گفته مقامات، زائران از ایران باز می گشتند، و شمار مرگ ها به دلیل جراحات شدید چند نفر دیگر ممکن است بالا برود.

بلوچستان منطقه نآرامی است که در آن شبه نظامیان مسلمان،  و یک گروه شورشی که خواهان خود مختاری بیشتر است، فعال هستند.