انفجار بمب در پاکستان دست کم ۶ کشته و ۱۲ زخمی بر جای گذاشته است.
این انفجار که در گرد همایی هواداران  حزب عوامی لیگ در کویته، مرکز  بلوچستان در جنوب غربی پاکستان رخ داد.

بلوچستان پاکستان کانون گروههای شبه نظامی از جمله طالبان و جدایی خواهان بلوچستان است.

جدایی خواهان بلوچستان خواستار خودمختاری و سهم بیشتری از منافع حاصله از منابع طبیعی این منطقه هستند.