مقامات پاکستان می گویند عملیات نظامی درشمال غربی کشور منطقه را از تروریست ها پاک خواهد ساخت و از تبدیل آن به پناهگاهی امن برای گروه های افراطی جلوگیری خواهد کرد.

به گزارش آسوشتید پرس، مقامات روز سه شنبه رسانه های خارجی را از عملیات که دو هفته پیش علیه پیکارجویان در منطقه قبیله ای وزیرستان شمالی آغاز شد آگاه ساختند. این ناحیه قرارگاه گروه هایی مانند طالبان پاکستانی، شبکه حقانی و طالبان افغان تلقی می شود.

ناظران عملیات را که از دیر باز انتظار می رفت، از نزدیک دنبال می کنند تا ببینند پاکستان چگونه علیه گروه های افراطی عمل می کند و آیا موجب خشونت در بقیه کشور خواهد شد یانه.

آمریکا پاکستان را ترغیب کرده است به وزیرستان شمالی سرباز بفرستد، زیرا منطقه به پناهگاهی برای گروه هایی که به نیروهای آمریکایی و افغان در افغانستان حمله می کردند ، و نیز شبه نظامیانی که قصد دارند دولت پاکستان را سرنگون کنند، تبدیل شده است.

در گزارش آسوشتید پرس گفته می شود آمریکا به ویژه نگران شبکه حقانی بوده است که به انجام برخی از مرگبارترین حملات در افغانستان متهم است.  مقامات آمریکایی در گذشته پاکستان را متهم می کردند برای حفظ نفوذ در افغانستان از این شبکه و دیگر گروه های شبه نظامی حمایت می کند.