مقامات در جنوب غربی پاکستان می گویند، بر اثر برخورد دو اتوبوس مسافری با یک کامیون حامل سوخت در روز شنبه دستکم ۳۵ نفر کشته و چند نفر دیگر مجروح شدند.
مقامات می گویند یکی از اتوبوس ها از مقابل با تانکر برخورد کرد و اتوبوسی هم که پشت سر تانکر حرکت می کرد با این تانکر تصادف کرد.
تصادف مرگبار در بزرگراهی واقع ایالت بلوچستان پاکستان روی داد.