مقامات نظامی پاکستان می گویند در حمله  جت های جنگنده به پنهانگاه های شبه نظامیان  مظنون در منطقه عشایری وزیرستان شمالی ، ۱۵ تن کشته شدند.

حملات بر شهرک میرعلی، که شبه نظامیان در آن فعال هستند، متمرکز بود.
یک مقام دولتی گفت در جریان حمله یک مخزن اسلحه و مهمات ضبط شد.

پیشتر،  یک جناح طالبان  ادعا کرد ۲۳ سرباز ربوده شده پاکستانی را کشته است. پس از انتشار این گزارش، مذاکرات صلح بین نمایندگان طالبان و مقامات پاکستان متوقف شد.  آنها می گویند پیش از آن که مذاکرات بتواند از سر گرفته شود،  آتش بس باید برقرار شود.