دولت آلمان می گوید یک تابلوی نقاشی از «یان فن هایسوم» نقاش هلندی را به ایتالیا باز می گرداند. این تابلو در جنگ جهانی دوم توسط نیروهای آلمان نازی به غارت برده شده بود.

دولت آلمان در بیانیه ای که روز شنبه منتشر ساخت نوشت هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان، و همتای ایتالیاییش، به فلورانس سفر می کنند تا این تابلو را به گالری «اوفیزی» تحویل بدهند.

تابلوی رنگ و روغن «گلدان گل» از سال ۱۸۲۴ تا شروع جنگ جهانی دوم در کلکسیون این گالری در فلورانس بود و از زمان غارت تا یکپارچگی اتحاد آلمان ناپدید شده بود.

Telegram Banner