باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه از شهر مور در ایالت اوکلاهما دیدن کرد.
توفان و گردباد هفته گذشته، شهر مور را با خاک یکسان کرد و 24 کشته و بیش از دویست  مجروح برجا گذاشت. این توفان در طبقه بندی شدیدترین توفان ها  قرار گرفت؛ و با بادهایی با سرعت بیش از 320 کیلومتر در ساعت همراه بود.  

آقای اوباما شهر موررا منطقه مصیبت زده اعلام کرده و تعهد کرده برای بازسازی آن همه امکانات را در اختیار مردم قرار دهد.