میشل اوباما، بانوی اول آمریکا روز پنجشنبه از نمایشگاه بین المللی مواد غذایی ۲۰۱۵ که با هدف ترویج تهیه مواد غذایی ارگانیک در میلان تشکیل شده است دیدن کرد.  

از جمله افرادی که در هیأت همراه خانم اوباما به ایتالیا رفته اند، آلونزو مورنینگ ستاره بسکتبال آمریکا، و نیز تنی چند از کارآفرینان صنایع غذایی هستند، که در غرفه آمریکا با دانشجویان گفتگو کردند.  

خانم اوباما همراه با دو دختر و مادرش از میلان به ونیز خواهند رفت.