بستگان قربانیان درگیریهای مصر در پی یافتن خویشان خود به مسجدی در قاهره میروند جاییکه که طرفداران محمد مرسی رئیس جمهوری مخلوع مصر در این محل گرد آمده اند.

و این در حالی است که تعداد تلفات درگیریهای خیابانی در مصر در شامگاه پنجشنبه از مرز ۶۰۰ نفر گذشت.

محکومیت جهانی از سرکوب دولت مصر  رو به گسترش است و از جمله باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که رزمایش مشترک واشنگتن را با مصر که قرار بود در ماه سپتامبر برگزار شود لغو کرد.