همزمان با تحویل سال ۱۳۹۸ صدای آمریکا، ویژه برنامه‌ای را برای شما تدارک دیده است.

پنج شنبه ۳۰ دقیقه بامداد به وقت ایران و چهارشنبه ۵ بعد از ظهر به وقت واشنگتن از طریق تلویزیون و وبسایت صدای آمریکا می‌توانید این برنامه را به طور زنده تماشا کنید.

​​

فراموش نکنید که اگر رسیور دیجیتال ندارید به جای ماهواره یاهست باید ما را در یوتلست جستجو کنید.

​​