South Koreans hold their North Korean relative's hands on a bus after the Separated Family Reunion Meeting at Diamond Mountain in North Korea, Feb. 25, 2014. The first reunions of North and South Koreans in more than three years have been held in North...
ديدار خانواده‌ای از دو کشور کره جنوبی و کره شمالی در کوه دياموند در کره شمالی، ۶ اسفند ۱۳۹۲ (۲۵ فوريه ۲۰۱۴) . اين نخستين ديدار شهروندان دو قسمت کره در بيش از سه سال است که در کره شمالی برگزار می‌شود.

کره شمالی با پیشنهاد کره جنوبی برای مذاکره در مورد ادامه الحاق خانواده هایی که پس از جنگ دهه ۱۹۵۰ کره از هم جدا شدند، مخالفت کرد.

در کره جنوبی، «وزارت الحاق کره» اعلام کرد که کره شمالی روز پنجشنبه در پیامی گفته است برای ادامه مذاکرات، «جو مناسب ایجاد نشده است.»

یک سخنگوی وزارت الحاق کره ناراضایتی سئول را از تصمیم کره شمالی ابراز کرد.

برنامه الحاق خانواده ها، برای اولین بار طی سه سال گذشته، به طور موقت در ماه گذشته میلادی ادامه یافت. این برنامه در پی انجام مذاکرات در سطح بالا انجام شد و احتمال بهبود روابط شکننده میان دو کره را رقم زده بود.

برنامه موسوم به الحاق خانواده های جدا افتاده در دو کره، به آنها امکان می داد به طور موقت با هم باشند.