منابع دولتی کره‌ شمالی می گویند سیل اخیر در این کشور به مرگ ۱۶۹ نفر منجر شده و حدود چهارصد مفقود برجای گذاشته است.
خبرگزاری مرکزی کره‌ شمالی همچنین گفته است سیلاب‌های اخیر در این کشور دویست هزار نفر را بی‌خانمان کرده و بیش از ۶۵ هزار هکتار از مزارع را به زیر آب برده است.
پس از سیل اخیر، کره‌ شمالی از سازمان ملل متحد درخواست کمک کرده است.