اداره امنیت داخلی و آمادگی ایالت نیوجرسی در گزارشی می‌گوید ایران با استفاده از شبکه‌های اجتماعی به هدف‌گیری‌های خود در آمریکا ادامه می‌دهد. این گزارش تاکید دارد، ایران با هدف دستیابی به منابع اطلاعاتی و پراکندن اطلاعات نادرست، این برنامه را دنبال می‌کند. 

این گزارش که روز چهارشنبه ۲۲ خرداد منتشر شده می‌گوید دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران از مهندسی اجتماعی استفاده می‌کنند تا برخی اهداف در سطح دولت آمریکا و برخی حوزه‌های کلیدی بخش خصوصی را هدف گرفته تا به شبکه‌ها و حساب‌‌های کاربری مرتبط با آن‌ها دسترسی پیدا کنند. 

شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک و توئیتر در آخرین گزارش خود گفتند شماری از حساب‌های مرتبط با ایران را که مشغول پراکندن اخبار جعلی و نادرست بوده‌اند، مسدود کرده‌اند.

توئیتر در دو ماه گذشته،‌ دو هزار و ۸۰۰ حساب کاربری مرتبط با ایران را مسدود کرده است.

Telegram Banner