مقامات در نپال از کشته شدن دستکم  ۲۹ نفر در اثر منحرف شدن یک اتوبوس در جاده ای کوهستانی  خبر می دهند و می گویند در این واقعه که در نزدیکی روستای  چاتی وان  رخ داد ، چندین نفر نیز مجروح شده اند.

به گفته مقامات ، هنگام وقوع حادثه ، هوا مه آلود و تاریک بود.

 تصادف در جاده های نپال به سبب بدی وضع آن ها، از جمله عدم تعمیر و نگهداری درست، و نیز بی ملاحظگی رانندگان، امری معمول و متداول است.