پس از افشای سابقه همکاری خانواده آلمانی رایمن با حکومت نازی ها، سخنگوی آنها اعلام کرد بیش از  ۱۱ میلیون دلار به سازمان های خیریه و عام المنفعه اهدا خواهند کرد.

رایمن دومین خانواده ثروتمند آلمان است که از کارآفرینان و سرمایه داران قدیمی کشور محسوب می شود و ارزش اموال و دارایی های آن میلیاردها دلار است.

روزنامه آلمانی بیلد در گزارشی جنجالی، با ارائه اسناد و مدارکی تازه از همکاری آلبرت رایمن و پسرش با نازی ها در جریان جنگ دوم جهانی پرده برداشت. آنها از اسرای جنگی روسی و فرانسوی در کارخانه های خود در شرایطی غیر انسانی استفاده می کردند و  پشتیبان برنامه های ویرانگر و نژادپرستانه آدولف هیتلر بودند.

پیتر هارف سخنگوی این خانواده ضمن تأیید گزارش نشریه بیلد گفت، تحقیقات داخلی آنها نیز نشان می دهد آلبرت و پسرش در جنایات نازی ها سهیم بوند و باعث شرمساری خانواده رایمن هستند.

او تأکید کرد نسل جدید خانواده چنین افکار و اندیشه هایی ندارند و به همین منظور کمک های قابل توجهی را در اختیار سازمان های غیرانتفاعی قرار می دهند تا خرج پروژه های آموزشی و اجتماعی شود.