تجمعی در استرالیا در حمایت از حقوق پناهجویان متقاضی اقامت استرالیا
نائورو کشور جزیره‌ای در نزدیکی استرالیا است که خیلی از پناهجویان به مقصد این کشور در آن نگه داشته می شوند.

یک پناهجوی ایرانی در جمهوری نائورو در اقیانوسیه، به اتهام تلاش برای خودکشی محکوم شد.

سام نعمتی در دادگاه به پرداخت ۲۰۰ دلار جریمه و ۱۲ ماه انجام خدمات اجتماعی محکوم شد.

مقامهای نائورو ابراز امیدواری می‌کنند این رای بتواند از تکرار موارد خودکشی در میان پناهجویان جلوگیری کند.

سام نعمتی در اعتراض به اقدام دولت نائورو، در تغییر محل اقامت او و دختر ۸ ساله‌اش، اقدام به خودکشی کرده بود.

نائورو کشور جزیره‌ای در نزدیکی استرالیا است، که بسیاری از پناهجویان به مقصد این کشور در آن نگهداری می شوند.