سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو، ماموریت دبیرکلی ینس استولتنبرگ بر این ائتلاف نظامی را برای دو سال دیگر تمدید کرد.

او روز پنجشنبه ۸ فروردین گفت که باعث افتخارش است که ائتلاف ۲۹ عضوی ناتو چنین تصمیمی گرفته است.

استولتنبرگ، از سال ۲۰۱۴ عهده دار این سمت بوده است و قرار است تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۲ این سمت را برعهده داشته باشد.