شمار بیشتری از کشورهای عضو ناتو، سهم بودجه دفاعی خود را در سال ۲۰۱۸ افزایش دادند.

رویترز روز پنجشنبه ۲۳ اسفند گزارش داد، عمده افزایش ها در کشورهای حوزه بالتیک، لهستان، و هلند صورت گرفته است اما تنها ۶ کشور هدف تعیین شده از سوی رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا را برآورده کرده اند.

رویترز می گوید آلمان و کانادا همچنان در افزایش سهم بودجه دفاعی عقب هستند.

آمریکا از اعضای ناتو خواسته است دو درصد تولید ناخاصل ملی خود را هر سال به امور دفاعی اختصاص دهند. متحدان اروپایی به سطح ۱.۵۱ درصد رسیده اند که بالاترین رقم پنج سال گذشته است.