اسکات کلی از فضا به زمین بازگشته اما هنوز عکسهای زیبایش را روی اینترنت می گذارد.
مثل این عکس که از طلوع آفتاب است.
یک تصویری که اسکات کلی از طلوع خورشید گرفته است

اسکات کلی، فضانورد آمریکایی که پس از یک سال اقامت در ایستگاه فضایی بین المللی به زمین بازگشت، در اولین ساعات روز پنجشنبه وارد تگزاس شد.

مقام های بلندپایه سازمان هوافضای آمریکا، ناسا در فرودگاه تگزاس از اسکات کلی استقبال کردند.

علاوه بر این جیل بایدن، همسر معاون رئیس جمهوری آمریکا و مارک کلی، برادر دوقلوی اسکات کلی که خود از فضانوردان بازنشسته ناسا است در مراسم استقبال از اسکات کلی حضور داشتند.

اسکات کلی در این جمع خواهان ادامه اکتشافات فضایی ناسا شد.