سیارک «بنو» - تصویر ارائه شده از «ناسا» - ۱۶ نوامبر ۲۰۱۸
سیارک «بنو» - تصویر ارائه شده از «ناسا» - ۱۶ نوامبر ۲۰۱۸

کاوشگر «اُسیریس-رکس» ناسا سر انجام به مقصد خود، یعنی سیارک «بنو»، رسید. ورود موفقیت آمیز کاوشگر به مدار «بنو» برای ناسا یک رکوردشکنی محسوب می‌شود.

اسیریس‌-رکس نخستین کاوشگری است که تا کنون وارد مدار یک جرم آسمانی به این کوچکی – با قطر تنها ۵۰۰ متر – شده است.

از آنجا که مدار سیارک فقط یک و نیم کیلومتر با سطح آن فاصله دارد، نزدیک شدن یک کاوشگر تا به این اندازه به یک جرم آسمانی هم یک رکورد جدید است.