گرامیداشت روز کشته ها در میانمار

در میانمار، گمان می رود بیش از پنجاه نفر بر اثر یک ریزش در یک معدن سنگ یشم سبز کشته شده باشند.

یک عضو پارلمان و یک کارگر امداد به رویترز روز سه شنبه سوم اردیبهشت گفتند معدنکاران و تجهیزات آنها اواخر روز دوشنبه، ۲ اردیبهشت در اثر ریزش مدفون شد.

دست کم سه جسد تاکنون کشف شده است.

ریزش های مرگبار و حوادث دیگر در معدن های میانمار که نظارت ضعیفی بر آنها وجود دارد، شایع است.