کنفرانس امنیتی سازمان همکاری شانگهای روز پنجشنبه در مسکو آغاز به کار کرد.

سرگئی لاورف، وزیر امور خارجه روسیه که عضو دائم سازمان همکاری شانگهای است بر ضرورت افزایش تلاش ها برای جلوگیری از پیوستن افراط گرایان به جبهه های نبرد گروه های تروریستی در گوشه و کنار جهان تاکید کرد.

جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران که به عنوان عضو ناظر در کنفرانس امنیتی کشورهای سازمان همکاری شانگهای شرکت کرده بود بر ضرورت تقویت چارچوب قوانین بین المللی در حوزه کشورهای عضو سازمان، برای مبارزه با خشونت های افراط گرایانه تاکید کرد.

روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان اعضای دائم سازمان همکاری شانگهای محسوب می شوند.