محمد مرسی ماه ژوئن، ناگهان در دادگاه بر اثر سکته قلبی درگذشت.

به گزارش خبرگزاری رویترز، عبدالله مرسی، جوانترین پسر محمد مرسی، رئیس جمهوری سابق مصر، روز چهارشنبه ۱۳ شهریور در اثر حمله قلبی در گذشت. عبدالله مرسی ۲۴ سال داشت.

محمد مرسی اولین رئیس جمهوری مصر پس از بهار عربی در این کشور بود که در پی یک انتخابات دموکراتیک به قدرت رسید. او بعدا توسط نظامیان از قدرت برکنار شد و خود در ماه ژوئن سال جاری، در یک جلسه دادگاه در قاهره بر اثر سکته قلبی درگذشت.

محمد مرسی پیش از مرگ به اتهام انتقال اسناد محرمانه دولتی به قطر در زمانی که در قدرت بود، محاکمه می شد. مرسی از سال ۲۰۱۳ تا زمان مرگ چندین بار محاکمه شده بود.

عبدالله مرسی مقامات مصری را متهم کرده بود که پدرش را کشته اند.

Telegram Banner