گمرک ايران با صدور بخشنامه‌ای، ورود  و ترخيص کالاهای دارای نماد «ولنتاين»  يا در ارتباط با اشاعه فرهنگ روز «ولنتاين» را ممنوع کرد .

به گزارش ايلنا ، گمرک ايران اين تصميم را با توجه به توصيه شورای فرهنگ عمومی، از زير مجموعه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی اتخاذ کرده است .

دبير شورای فرهنگ عمومی در نامه‌ای به گمرک ايران گفته است :"روز ولنتاين نماد تهاجم فرهنگی ضددينی است که از سوی نظام سرمايه داری و با هدف تضعيف بنيان خانواده در جامعه اسلامی ترويج می‌شود ."


۱۴ فوريه -۲۶ بهمن ماه- به روز «ولنتاين»  يا روز عشاق  معروف است.