«روسی تیلور» که بیش از ۳ دهه صداپیشه شخصیت کارتونی محبوب دیزنی، «مینی ماوس» بود در ۷۵ سالگی درگذشت.

دلیل مرگ خانم تیلور اعلام نشده است.

یک نکته جالب این است که روسی تیلور با مردی ازدواج کرده بود که صدای «میکی ماوس» را ضبط می کرد. او نیز در سال ۲۰۰۹ از جهان رفت.

خانم روسی تیلور از سال ۱۹۸۶ صداپیشه مینی ماوس بود. نقشی که بیش از ۲۰۰ نفر برایش امتحان داده بودند.

Telegram Banner