ذرات ریز پلاستک حتی در برف هایی که قطب شمال را پوشانده نیز پیدا می شود.
ذرات ریز پلاستک حتی در برف هایی که قطب شمال را پوشانده نیز پیدا می شود.

ذرات ریز پلاستیک، معروف به میکروپلاستیک‌ها، که از پیامدهای مدرنیزه شدن جهان است، ظاهراً تمام نقاط زمین، حتی دوردست ترین مناطق قطب شمال، را فرا گرفته است.

به گزارش نشنال جئوگرافیک، رسیدن این ذرات پلاستیک به این مناطق دورافتاده و بکر این برای پژوهشگران به یک معما تبدیل شده بود.

اما یک پژوهش جدید مسیر حیرت‌انگیز راه یافتن این ذرات ریز را پیدا کرده است: آنها با بادهای اتمسفری به گوشه و کنار سیاره ما منتقل می‌شوند و سپس از آسمان با بارش برف به سطح قطب شمال می رسند.​

 

آرشیو - میکروپلاستیک هایی که داخل شکم یک ماهی در آب های هنگ کنگ پیدا شد.
پژوهش جدید: سالانه دهها هزار ذره ریز پلاستیکی یا «میکروپلاستیک» وارد بدن انسان می‌شود
پژوهش جدید: سالانه دهها هزار ذره ریز پلاستیکی یا «میکروپلاستیک» وارد بدن انسان می‌شود

​​​​نتایج این پژوهش موجب نگرانی کارشناسان شده است. آنها می‌خواهند بدانند که خطرات احتمالی آلودگی اتمسفر با این میکروپلاستیک ها برای مردم و موجودات زنده دیگری که آنها را تنفس می کنند، چیست.

آلودگی آب ها و اقیانوس های جهان با محصولات پلاستیکی از مشکلات عمده محیط زیست است که نه تنها موجودات زنده را در خطر می اندازد بلکه بر زندگی بشر تأثیرات منفی دارد.
سازمان ملل متحد: بیشتر کشورها برای اقدام در جهت کاهش زباله‌های پلاستیکی توافق کردند
سازمان ملل متحد: بیشتر کشورها برای اقدام در جهت کاهش زباله‌های پلاستیکی توافق کردند

​​

Telegram Banner