٢ ماه پس از واقعه تيراندازی در فرودگاه مکزیکو سیتی و کشته شدن ۳ مامور پليس، ۳۴۸ مأمور پلیس فدرال مستقر در آن فرودگاه عوض شدند.

يکی از ۳ عامل قتل که گفته می شود از ماموران پليس در خدمت کارتل های قاچاق مواد مخدر در مکزيک بوده است دستگير شده و ٢ نفر ديگر  فرار کرده اند.

تحقيقات در مورد سوء پيشينه ماموران سابق پليس فرودگاه مکزيکوسيتی در جريان است.