تونی بلر نخست وزیر پیشین بریتانیا از ماموریت میانجی گری در مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطینی ها استعفا داد.

این ماموریت در سال ۲۰۰۷ از سوی گروه چهار شامل سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، آمریکا و روسیه به او داده شده بود.

 تونی بلر روز چهارشنبه از سمت خود استعفا داد. ماموریت او نزدیک کردن نظرات فلسطینی ها و اسرائیل  و رسیدن به راه حل دوکشور مستقل بود.

قرار است استعفانامه آقای بلر که روز چهارشنبه به بان کی مون تسلیم شده است در نشست گروه ۴ در بروکسل مطرح شود.