بخش انگلیسی صدای آمریکا - ناقوس ها مانند سال گذشته در ۲۲ مه در منچستر در شمال انگلستان به صدا در می آید تا دومین سالروز بمبگذاری در «منچستر ارینا» برگزار شود.

در آن واقعه ۲۳ شرکت کننده در کنسرت، شامل خود مهاجم، کشته و ۱۳۹ نفر مجروح شدند که بیش از نیمی از آنها کودک بودند.

این مرگبارترین حمله تروریستی و اولین بمبگذاری انتحاری در بریتانیا از زمان بمبگذاری ۷ ژوئیه ۲۰۰۵ لندن بود.

ریچارد لیسی، رهبر شورای شهر منچستر می گوید که شهر هرگز وقایع هولناک ۲۲ مه ۲۰۱۷ و اتحاد و عشق فوق العاده پس از آن را فراموش نخواهد کرد.

بیش از ۵۰۰ ستیزه جوی اسلامگرای زندانی طی دو سال آینده در اروپا آزاد خواهند شد.

عمده ستیزه جویان اسلامگرایی که طی شش سال گذشته به حملات تروریستی دست زده اند، در فهرست افراد تحت نظر برای تروریسم قرار داشته اند.