France Mali Fighting
France Mali Fighting

جنگنده های فرانسه روز یکشنبه مواضع اسلامگراهای شمال مالی را بمباران کرد.

درهمین حال پاریس ضمن پیاده کردن نیروهای بیشتری در «باماکو» پایتخت مالی،  انتظار دارد تا نیروهای این کشور آفریقای غربی بتوانند شورشیان مرتبط با القاعده را از شمال کشور تار و مار کنند.

فرانسه مصمم است تا به تسلط اسلامگراهای شمال مالی که بسیاری بیم آن می دهند تا به پایگاهی برای حمله به غرب تبدیل شود، پایان دهد.

اسلامگراهای افراطی در این کشور آفریقای غربی؛ تهدیدی برای اروپا محسوب می شوند.

اما خبرگزاری اسوشیتدپرس طی گزارشی نوشته است عملیات نظامی فرانسه این سوال را پیش آورده که آیا افریقا باتلاق جدیدی برای کشورهای غربی که جنگ با ترور را رهبری می کنند نخواهد بود؟