دو قطعه از هواپیمای مسافری مالزی که دو سال پیش ناپدید شد در آب های جزیره موریس پیدا شده است.

لیو تیانگ لو، وزیر حمل و نقل مالزی روز پنجشنبه اعلام کرد قطعه های پیدا شده تقریباً قطعی است که به هواپیمای پرواز ۳۷۰ شرکت هواپیمایی مالزی تعلق دارد.

از ماه مار س ۲۰۱۴ که هواپیما با ۲۳۹ سرنشین در جریان پرواز به طرز اسرار آمیزی ناپدید شد تاکنون ۵ قطعه ازآن در آبهای شرق آفریقا شناسایی شده است. دو مسافر آن پرواز ایرانی بودند.

​​وزیر ترابری مالزی می گوید دو قطعه ای که در آب های موریس یافت شده، به موتور رولز رویس و کابین خلبان تعلق دارد.

به گفته او کارشناسان مستقر در استرالیا تعلق آنها به هواپیمای مالزی را تایید کرده اند.