لیتوانی روز یکشنبه شاهد انتخابات ریاست جمهوری بود. نظرسنجی ها می گوید «اینگرید سیمونیته» وزیر سابق دارایی،​ «گیتاناس نائوسدا» یک اقتصاددان​ و «سائولیوس اسکورنلیس​» نخست وزیر لیتوانی​ بیشترین شانس را دارند. 
لیتوانی روز یکشنبه شاهد انتخابات ریاست جمهوری بود. نظرسنجی ها می گوید «اینگرید سیمونیته» وزیر سابق دارایی،​ «گیتاناس نائوسدا» یک اقتصاددان​ و «سائولیوس اسکورنلیس​» نخست وزیر لیتوانی​ بیشترین شانس را دارند. 

براساس نتایج اولیه شمارش آرا در کشور لیتوانی، انتخابات ریاست‌جمهوری در این کشور به دور دوم کشیده شده است و «اینگرید سیمونیته» وزیر سابق دارایی و «گیتاناس نائوسدا» یک اقتصاددان در این مرحله با هم رقابت خواهند کرد. 

به گزارش رویترز، با شمارش ۸۵ درصد آرا، نائوسدا ۳۱ و سیمونیته ۲۹ درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند. سائولیوس اسکورنلیس، نخست وزیر لیتوانی هم که در این رقابت حضور داشت ۲۱ درصد آرا را کسب کرد.

نخست‌وزیر لیتوانی گفته است که روز ۱۲ ژوئیه (۲۱ تیر) از سمت خود کنار خواهد رفت. 
 
انتخابات لیتوانی برای انتخاب جانشین دالیا گریبائوسکیت انجام می‌شود که به «بانوی آهنین» شهرت داشت و از جمله منتقدان اصلی روسیه در اتحادیه اروپا بود. 

قرار است دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری لیتوانی روز ۲۶ ماه می (۵ خرداد) برگزار شود.