نیروهای نظامی لبنان - آرشیو
ارتش لبنان در خیابان های بیروت - چهارشنبه

ارتش و پلیس ضد شورش لبنان روز پنجشنبه ۹ آبان برای بازکردن یک بزرگراه عمده در شمال بیروت و همچنین مسیر یک پل در پایتخت، مستقر شدند و موانع را جمع کردند تا بتوانند شرایط را به وضعیت عادی بازگردانند.

به گزارش رویترز، معترضان لبنانی این مسیرها را مسدود کرده بودند.

بر اساس این گزارش در پی اعلام استعفای سعد حریری از مقام نخست وزیری لبنان، اعتراضات گسترده لبنانی ها علیه طبقه حاکم تا حد زیادی فروکش کرد. حریری روز سه شنبه استعفای خود را تسلیم رئیس جمهوری لبنان کرد.

با این حال، معترضانی که خواهان کناره گیری های بیشتر مقامات هستند، بار دیگر روز چهارشنبه به خیابان ها آمدند و موانعی را در راه ها کار گذاشتند.

ارتش لبنان گفته است مردم حق دارند اعتراض کنند، اما تجمع های اعتراضی باید در میدان های عمومی برگزار شود.

رویترز به نقل از شاهدان گزارش داده است که مدرسه ها در لبنان بطور عمده همچنان بسته است و بانک ها نیز قرار است پس از حدود دو هفته، فعالیت خود را روز جمعه دوباره آغاز کنند.

Telegram Banner