ماموران پلیس لبنان روز شنبه ۵ بهمن برای متفرق کردن گروهی از معترضان که قصد عبور از موانع امنیتی تعبیه شده در اطراف ساختمان های دولتی در مرکز شهر بیروت را داشتند، از گاز اشک آور و آب فشار قوی استفاده کردند.

به گزارش رویترز، تعدادی از صدها معترض به سیاست‌های دولت که برای شرکت در راهپیمایی از پیش برنامه ریزی شده در محل حضور داشتند، سعی کردند از یک حفاظ آهنی که برای جلوگیری از عبور آنها تعبیه شده بود رد شوند.

پس از آن که پلیس بیروت در توئیتر و شبکه‌های اجتماعی از معترضان خواست به خاطر حفظ امنیت خودشان محل را ترک کنند، نیروهای ویژه ضدشورش برای متفرق کردن آنهایی که هنوز در آن جا حضور داشتند، وارد عمل شدند.

Telegram Banner