با اینکه دولت حریری در لبنان امیدوار بود مصوبه اصلاحات اقتصادی موج توقف اعتراضات شود، اما هنوز معترضان خیابان ها را مسدود می‌کنند.

تظاهرات مردم لبنان در اعتراض به اوضاع اقتصادی و سیاسی کشور روز شنبه ۴ آبان نیز در شهرهای مختلف ادامه یافت و دهمین روز خود را سپری کرد.

به گزارش رویترز، ارتش لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد که در تلاش است، ضمن محافظت از تظاهرکنندگان، مسیرهایی که توسط آنها مسدود شده را باز کند.

 

معترضان، که مشکلات کنونی را نتیجه فساد و سوء مدیریت دولتی می‌‌دانند، با تحصن و همچنین گذاشتن موانعی در برخی معابر، خیابان‌ها را مسدود کرده‌اند.

Telegram Banner