مقامات در لبنان می گویند در زدوخوردهایی که بامداد شنبه بین طرفداران و مخالفان قیام عمومی علیه بشار اسد رییس  جمهوری سوریه در شهر طرابلس در شمال لبنان در گرفت،  یک تن جانسپرد و دست کم 3  نفر مجروح شدند.

مردان مسلح  از ناحیه جبل محسن ، مرکز علوی های حامی  بشار اسد،  در چند هفته گذشته
با  مسلمانان سنی  که از اوپوزیسیون  سوریه  پشتیبانی  می کنند  در نبرد بوده اند.