عکس از آرشیو
عکس از آرشیو

به دنبال حمله به کاروان حامل صالح الغریب وزیر مشاور دولت لبنان در امور پناهجویان، دو تن از محافظان او کشته شدند.

به گزارش رویترز، حمله روز یکشنبه ۹ تیر وقتی این وزیر «دروزی» از منطقه دروزی‌های رقیب نزدیک «عالیه» عبور می‌کرد رخ داد.

آقای الغریب در مصاحبه با تلویزیون الجدید گفت، «آنچه اتفاق افتاد یک کمین مسلحانه و تلاش واضح برای سوء قصد» بود.

Telegram Banner