مصطفی ترک همدانی، حقوقدان و وکیل دادگستری که به شش ماه زندان محکوم شده بود، امروز از زندان آزاد شد. 

این وکیل دادگستری در حساب توئیتر خود نوشت که «بدون کوچکترین ندامت‌نامه و پشیمانی» از زندان آزاد شده است. ترک‌همدانی براساس فرمان عفو اخیر رهبر ایران، از زندان آزاد شد. 

ترک همدانی که وکیل کارگران شرکت تامین اجتماعی علیه سعید مرتضوی بود، با شکایت او و به اتهام افشای حکم و نام دادستان سابق تهران پیش از قطعی شدن به ۶ ماه حبس تعزیری و ۴۰ ضربه شلاق محکوم شده بود. حکم شلاق او برای یک سال تعلیق شده بود.