نمایی از ساختمان وزارت دفاع ایالات متحده، پنتاگون، در حومه واشنگتن - آرشیو

بخش انگلیسی صدای آمریکا - دو قانونگذار ارشد که عضو کمیته های ناظر بر ارتش ایالات متحده  در کنگره، خواهان امکان دسترسی بیشتر به پنتاگون و ارائه گزارش های روزانه در برابر دوربین رسانه ها توسط مقام های ارشد هستند.

آدم اسمیت رئیس دموکرات کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان ایالات متحده و مک تورنبری عضو ارشد جمهوریخواه کمیته، هر دو نسبت به عدم شفافیت فزاینده ای که می تواند منجر به بی اعتمادی مضاعف شود ابراز نگرانی کرده و می گویند لازم است این روند معکوس شود.

اسمیت درباره بودجه پیشنهادی وزارت دفاع که در آن کمیته نیروهای مسلح خواهان نظارت بیشتر شده است، به خبرنگاران گفت: «ما فقط می خواهیم بدانیم آنها چه می کنند، من خیلی به رویکرد دولت ترامپ اعتماد ندارم.»

تورنبری سه شنبه با لحنی نه چندان انتقادی نسبت به دولت گفت: «احتمالا پنتاگون کمی بیش از اندازه به سمت عدم انتشار اطلاعات متمایل شده است.»

Telegram Banner