به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه صحن علنی مجلس ، سخنان اخیر وزیر خارجه ترکیه در متهم کردن ایران و حزب الله به تشدید بحران در سوریه را ناصواب و غیرواقعی خواند.
مهر به نقل از علی لاریجانی نوشت ، ترکیه با تحلیل نادرست با سوریه ستیز کرده و می کند و  اگر محاسبات ترکیه  اشتباه از کار در آمده است هزینه آن را به گردن ایران و حزب الله نیاندازد.
بنا به گزراش مهر آقای لاریجانی در سخنان خود افزود ،  جمهوری اسلامی از ابتدا معتقد بود مساله سوریه باید در درون مذاکرات سیاسی حل شود و ارسال سلاح و کمک به آن چه آقای لاریجانی  افراطیون می خواند ،  صرفاً به  تشدید بحران در منطقه منجر می شود.