عامل بمبگذاری انتحاری هفته گذشته در یک مسجد شیعیان در کویت که ۲۷ نفر را به کشتن داد هیچ سابقه تروریستی نداشته است.

مقام های بحرین و عربستان سعودی روز دوشنبه اعلام کردند هیچ مدرکی که نشان دهد فهد سليمان عبدالمحسن القباع، شهروند سعودی فعالیت تروریستی و یا قصد ارتکاب اعمال تروریستی داشته وجود ندارد.

به گفته این مقام ها فهد سليمان عبدالمحسن القباع از طریق فرودگاه بحرین خود را به کویت رسانده بود. 

در آن بمب گذاری دست کم ۳ ایرانی نیز کشته و ۵ ایرانی دیگر مجروح شدند.