دانشمندان می گویند منابع عظیمی از یخ درقطب شمال سیاره عطارد کشف کرده اند. عطارد یا تیر نزدیک ترین سیاره به خورشید است.

دانشمندان با استفاده از عکسها و اطلاعاتی که فضاپیمای مسنجر به زمین مخابره کرده است، می گویند منابع آب و یخ در بخش سایه عطارد قرار دارد.

یخ و آب به گفته دانشمندان در زیر لایه سیاهی مخفی مانده که به اعتقاد دانشمندان ازعناصر ارگانیک تشکیل شده است.

این کشف ممکن است راز پیدایش حیات در زمین، یعنی انتقال ذرات ارگانیک- عالی از سیاره عطارد را به اثبات برساند.